Оферти за технологично коопериране

ФРАНЦИЯ

TRFR20160321001

Фирма произвежда дистанционно управляеми безпилотни системи за въздухоплавателни средства (RPAS). Търсят се партньори в областта на селското стопанство и гражданската сигурност за разработване на съвместни интегрирани решения, отговарящи на полето на реалните нужди. Търси се споразумение за съвместно предприятие.

Виж пълния текст (EN); Поискай адреса

 

ИСПАНИЯ

TOES20160316001

Биотехнологична компания, фокусирана върху изследването и разработването на продукти за клетъчна терапия, е разработила клетъчна хондроцитна мембрана за импланти за лечение на хрущялни увреждания. Компанията доказа, че това е единственият ефективен метод за лечение на хрущялни увреждания. Компанията търси фармацевтична компания за по- нататъшно развитие на културите на техническо ниво, чрез споразумение за техническо сътрудничество или съвместно предприятие.

Виж пълния текст (EN); Поискай адреса

 

ИТАЛИЯ

TOIT20160227001

Изследователски екип, работещ в енергийния сектор и с опит в прогнозирането на слънчевата радиация и фотоволтаичната (PV) мощност, е разработил иновативен подход за характеризиране на фотоволтаични модули. Търсят се изследователските центрове, университетите и МСП за изследователско сътрудничество за обмен на данни и изследвания, използващи различни лаборатории.

Виж пълния текст (EN); Поискай адреса

 

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

TRUK20160404001

Инженерна космическа компания, специализирана в дизайн решения за космически кораби, търси партньори за съвместно разработване на проект, насочен към проучване на възможността за производство и използване на високи енергийни лазери в пространството като производствени инструменти. Фирмата предлага споразумение за сътрудничество, което ще допринесе за формулиране на научни принципи и също така за развитието на хардуерен дизайн за демонстративна мисия в орбитата.

Виж пълния текст (EN)Поискай адреса