Възможности за проектно коопериране – Франция

ФРАНЦИЯ

RDFR20160412001

Френско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-EE-20-2017.

Целта на проекта е да се разработи софтуерен компонент, който да позволява по-големи икономии на енергия на мрежи от 10 до 1000 единици. Разработката се състои от 3 стъпки: събиране на данни, обработването и визуализацията им. Търси се партньорство с учени, фирми, собственици на центрове за данни, хардуерни произодители и др .

Краен срок за подаване на проекта: 19.01.2017

Краен срок за проявяване на интерес: 09.12.2016

Виж пълния текст (EN)