Възможности за проектно коопериране

 

ГЕРМАНИЯ
RDDE20160503001

Немско предприятие подготвя проектно предложение по програма SC1-PM-10-2017. Целта на проекта е да се направи анализ на ефективността на съществуващите интервенции при лечение на ревматоиден артрит на основата на терапевтични антитела, и подобряването им в три направления. Търси се партньорство с предприятия, с опит в областта, научно-изследователски организации и медицински центрове.

Краен срок за подаване на проекта: 04.10.2016

Краен срок за проявяване на интерес: 30.06.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

 

КОРЕЯ
RDKR20160504001

Корейско предприятие подготвя проекто предложение по програма EUREKA. В проекта се предвижда да се разработи система за наблюдение All-in-one telehealth, която да предостави на пациентите и на грижещите се за тях отдалечено наблюдение на жизнените измервателни данни. Търси се партньорство с фирми, с предимство са тези, с опит в областта на дигиталното здравно обслужване.

Краен срок за подаване на проекта: 31.08.2016

Краен срок за проявяване на интерес: няма

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
RDUK20160419001

Научно-изследователски център от Великобритания подготвя проектно предложение по програма H2020-FTIPilot-2016. Целта на проекта е да се разработи технология за производство на устойчиви на корозия, с висока якост никелови болтове приложими в екстремни условия. Търси се партньорство с производител на крепежни елементи.

Краен срок за подаване на проекта: 25.10.2016

Краен срок за проявяване на интерес: 29.07.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ЮЖНА КОРЕЯ
RDKR20160331001

Корейското правителство финансира изследователски екип работещ в сферата на ИКТ. Екипът подготвя проектно предложение по програма EUREKA с цел да доразработи звуково сензорна технология за сигурност, която е в състояние да улови ранен стадий на пожар или нарушител дори в т.нар. област „сляпо петно“. Търси се партньорство с научно-изследователски организации и фирми с опит в областта на smart home, мобилни телекомуникационни услуги, производство на охранителни датчици и др.

Краен срок за подаване на проекта: 19.08.2016

Краен срок за проявяване на интерес: 22.07.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ФРАНЦИЯ
RDFR20160530001

Френско предприятие с опит в разработването на биологични решения за растителна продуция подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи биологичен продукт за защита от житните плевели и за стимулиране на растежа на културите. Търси се партньорство с фирми, научно-изследователски организации и университети, с опит в областта.

Краен срок за подаване на проекта: 15.09.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 15.07.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

КОРЕЯ
RDKR20160602001

Корейско предприятие, произвеждащо оптични компоненти с висока точност, подготвя проекто предложение по програма Eureka. В проекта се предвижда да се изследва структурата на лазерни оптични системи и да се предложи технологично решение за преодоляване на уязвимостта им по отношение на температура, въздействие, околна среда и др. Търси се партньорство с МСП и големи предприятия, работещи в областта на оптичните и лазерни системи.

Краен срок за подаване на проекта: 31.07.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 30.06.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса