Нови възможности за проектно коопериране, юни 2016

ФРАНЦИЯ
RDFR20160603001

Френско предприятие специализирано в разработването на технологични тухли подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи тухла, която да е адаптираща се спрямо околната среда, чрез коопериране и внедряване на решения за ефективно управление на обекти. Търсят се индустриални партньори, които биха могли да разработят цифрови, лесно управляеми и прагматични решения и индустриални партньори, които биха могли да разработят иновативно свързаните обекти.

Краен срок за подаване на проекта: 15.09.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 01.09.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
RDUK20160610001

Шотландско предприятие, произвеждащо горивни клетки, подготвя проекто предложение по програма Eureka. В проектната разработка се предвижда да се интегрира източник на светлина в основата на клетката. Търси се партньорство с МСП с опит за подпомагане в проучването, проектирането, изграждането и изпитването на нови видове оптични системи.

Краен срок за подаване на проекта: 15.09.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 10.08.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

БЪЛГАРИЯ
RDBG20160606001

Български изследователски екип подготвя проектно предложение по програма H2020-IND-CE-2016-2017. Целта на проекта е да се разработят пилотни линии за производство на нанотекстурни повърхности с механично подобрени свойства. Предлаганите пилотни линии се очаква да се приложат в различни сектори и да са насочени към увеличаване на мащабите на производство, и демонстрация в съответните промишлени среди. Търси се координатор и партньорство с фирми и научно-изследователски организации.

Краен срок за подаване на проекта: 27.10.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 27.10.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса