Информация за проектно коопериране

ФРАНЦИЯ RDFR20160620001 Френски клъстер посветен на валоризацията на водни продукти подготвя проектно предложение по програма Blue Technology: Transfer of innovative solutions to sea basin economies. Целта на проекта е да се ускори пазарното развитие на научно-изследователските резултати, чрез съществуващите стратегии за интелигентна специализация… Read more