Информация за проектно коопериране

ФРАНЦИЯ

RDFR20160620001
Френски клъстер посветен на валоризацията на водни продукти подготвя проектно предложение по програма Blue Technology: Transfer of innovative solutions to sea basin economies. Целта на проекта е да се ускори пазарното развитие на научно-изследователските резултати, чрез съществуващите стратегии за интелигентна специализация и създаването на пътни карти (планове за действие) за производство на нови технологии, процеси и услуги. Търсят се партньорство с клъстери, публични организации, изследователски организации, МСП, НПО и др.
Краен срок за подаване на проекта: 30.09.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 01.09.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ГЕРМАНИЯ

RDDE20160622002 
Немски университет разработващ инженерингови процеси, с помощта на лазерни или електронни лъчи, подготвя проекто предложение по програма H2020-NMBP-2016-2017. Целта на проекта е да се разработи допълнителен процес за производство на алимуниеви композитни материали с висока якост.
Алуминиевите структури са по-често използвани, поради благоприятната комбинация от здравина и тегло, корозия и износоустойчивост, както и течливост. Търси се партньорство с производствени предприятия и крайни потребители, с опит в автомобилната или авиационна промишленост.
Краен срок за подаване на проекта: 27.10.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 15.08.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

КОРЕЯ
RDKR20160620001

Корейски научно-изследователски екип, работещ в областта на нанотехнологиите, подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи интелигентна система за сигурност на дома с помощта на сензори, датчици, наноелектромеханични системи или микроелектромеханични системи. Търси се партньорство с малки, средни и големи фирми, които имат опит в разработването и проектирането на подобни продукти.
Краен срок за подаване на проекта: 15.09.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 15.08.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ГЪРЦИЯ
RDGR20160525001

Гръцко-малтийско предприятие подготвя проектно предложение по програма CIP-01-2016-2017. Целта на проекта е да се разработи система за защита на инфраструктури, която да позволява предотвратяване, разкриване, противодействие и ограничаване на комбинациите от физически и кибер заплахи. В
проектното предложение фокуса е върху водоснабдителните инфраструктурни системи за пиене, тъй като те са взаимносвързани с енергийната инфраструктура, транспортната инфраструктура, комуникационната инфраструктура, инфраструктурата за здравни услуги или за финансови услуги. Търси се партньорство с доставчици на вода, които биха могли да развият и използват системата.
Краен срок за подаване на проекта: 25.08.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 31.07.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ЧЕХИЯ
RDCZ20160520001

Чешки център за научни изследвания подготвя проектно предложение по програма H2020-SC1-PM-02-2017. Целта на проекта е да се изследват пациенти с дефинирано огнище на сепсис и да се анализират вродените клетъчни отговори, като маркер за бъдещо развитие на инфекцията. Освен това, в проекта ще се изследва симптоматиката и функционалните параметри на заболяването за да се предвиди развитието му. Търси се партньорство с научно-изследователски организации, университети и фирми.
Краен срок за подаване на проекта: 04.10.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 31.08.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

КОРЕЯ
RDKR20160620002

Корейско предприятие специализирано в разработването и производството на диагностициращи устройства подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи устройство за диагноза на болестта на Паркинсон, чрез анализ на алгоритмите на човешките сигнали (емоции, състояния). Търси се партньорство както с научно-иследователски институции, така и с малки, средни и големи предприятия.
Краен срок за подаване на проекта: 15.09.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 15.08.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
RDUK20160616001

Университет във Великобритания подготвя проектно предложение по програма H2020-CULT-COOP-05-2017. Целта на проекта е да допринесе за по-доброто разбиране и съвместно съществуване на различни религии и вероизповедания в Европа. В него се предвижда чрез образование да се преодолее
негативизма, базиран на невежеството и стереотипите, към религиозните групи и общностти. Търси се партньорство както с Министерства на образованието, училища, доставчици на знания, така и с предприятия с опит в областта на креативните индустрии.
Краен срок за подаване на проекта: 02.02.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 01.10.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ЧЕХИЯ
RDCZ20160622001

Високотехнологично чешко предприятие подготвя проектно предложение по програма Eureka. Целта на проекта е да се разработи интелигентна роботизирана ръка за идентифициране на несортирани обекти в кутия, и позволяваща предвижването им в производствен процес. Търсят се индустриални партньори, производители на промишлени роботи.
Краен срок за подаване на проекта: 15.09.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 31.07.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ГЕРМАНИЯ
RDDE20160622001

Консорциум, координиран от немска университетска болница, е спечелил проект в областта на телемедицината. Чрез проекта консорциумът цели да подкрепи интензивните отделения в Европа и центровете по телемедицина, и да реализира телемониторинг, включително на коморбидни пациенти.
Търсят се допълнителни купувачи (болници) за да се включат в проекта, като за предпочитане е да са от страните членове на консорциума: Холандия, Финландия, Испания и Австрия.
Краен срок за подаване на проекта: няма
Краен срок за проявяване на интерес: 30.08.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ИТАЛИЯ
RDIT20160613001

Италианско предприятие работещо в областта на комуникациите и сигурността подготвя проектно предложение по програма Environment LIFE programme. Целта на проекта е да се разработи ново решение за управление на отпадъци, което да превърне съществуващите контейнери в „умни“ кофи, които чрез специална безжична интернет мрежа ще изпращат съобщение до централата за съдържащото се в тях количество. Търсят се университети и индустриални партньори, с опит в ИКТ сектора и LIFE programme.
Краен срок за подаване на проекта: 12.09.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 15.07.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ГЕРМАНИЯ
RDDE20160608001

Научно-изследователско МСП от Германия, подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е разработване на високоговорител, който в реално време да компенсира нелинейните изкривявания, водещи до влошаване качестовото на звука. Търсят се партньори, МСП с опит в
производството на високоговорители и/или датчици за движение.
Краен срок за подаване на проекта: края на август 2016
Краен срок за проявяване на интерес: 05.08.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса