Възможност за проектно коопериране по Eurostars и H2020

КОРЕЯ RDKR20160706003 Корейски изследователски екип работещ в областта на ИКТ подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи интелигентна фабрика, която да управлява множество сложни и ефективни системи посредством сензорни мрежи и да позволява децентрализирано управление на… Read more

Търсене на партньори по COS-CLUSTER и H2020-BBI-2016-R09

ИСПАНИЯ RDES20160616001 Испанска клъстерна организация изпълнява проект по програма COS-CLUSTER-2014-3-03. Проектът се координира от строителен клъстер от Словения, включва клъстер от Испания и енергиен клъстер от Полша, и цели подпомагане на интернационализацията и глобалната конкурентоспособност на европейските МСП. Търси се партньорство с клъстери,… Read more

Eurostars – възможности за проектно коопериране с организации от Корея

КОРЕЯ RDKR20160629001 Корейско предприятие специализирано в областта на радиочестотната идентификация подготвя проектно предложение по програма Eurostars. В проекта се планира да се разработи система, която да позволява проследяването на едрия рогат добитък при придвижването му от едно място на друго, с цел дистрибутиране… Read more