Възможност за проектно коопериране по Eurostars и H2020

КОРЕЯ
RDKR20160706003

Корейски изследователски екип работещ в областта на ИКТ подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи интелигентна фабрика, която да управлява множество сложни и ефективни системи посредством сензорни мрежи и да позволява децентрализирано
управление на производствени процеси. Търси се партньорство с научно-изследователски организации, университети, малки, средни и големи предприятия с опит в областта.

Краен срок за подаване на проекта: 15.09.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 15.08.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ФРАНЦИЯ
RDFR20160722001

Френско предприятие с опит в научно-изследователската дейност и производството на композитни и полимерни материали подготвя проектно предложение по програма H2020-NMBP-05-2017. Целта на проекта е да се изследват иновативни покрития за да се разработят нови продукти с подобрена естетика и функционалност. Търси се партньорство с клъстери, асоциации, научно-изследователски организации, университети, МСП и потребители сред представителите на креативните индустрии.

Краен срок за подаване на проекта: 27.10.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 30.09.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ИСПАНИЯ
RDES20160708001

Испански научно-изследователски екип подготвя проектно предложение по програма H2020-SC1-PM-15-2017. Целта на проекта е да се изследва комуникативното взаимодействие между пациентите с Алцхаймер и хората, които се грижат за тях. Получените, чрез прилагане на количествени и качествени методи, параметри ще позволят да се вземат мерки, с които да се подобри вниманието, мотивацията, разбирането и емоционалното състояние на пациентите. Търси се партньорство с научно-изследователски институции, университети и малки и средни предприятия.

Краен срок за подаване на проекта: 31.01.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 30.12.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ИСПАНИЯ
RDES20160715001

Испанско предприятие разработващо ИКТ решения подготвя проектно предложение по програма H2020-SEC-07-FCT-2016-2017. Целта на проекта е да се определят, оценят и анализират психологическите профили на киберпрестъпниците и техните жертви за да се разработят нови инструменти за предотвратяване, разследване и смекчаване на поведението им, в краткосрочен и дългосрочен план. Търси се партньорство с правоприлагащи агенции, с опит в компютърните престъпления.

Краен срок за подаване на проекта: 25.08.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 01.08.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ИСПАНИЯ
RDES20160714001

Испанско предприятие, с опит в сферата на сигурността, подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи иновативно решение за интегриране на информацията за кризисни сценарии в „реално време“ чрез интелигентни диспечерски системи за сигурност. По този начин, е възможно да се осигури комуникацията между обществени и частни актьори в охранителната система, които могат да бъдат използвани за непокрити или частично обхванати операции в извънредни ситуации. Търси се партньорство с малки и средни предприятия и университети.

Краен срок за подаване на проекта: 15.09.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 05.08.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса