Възможности за търговско коопериране със страни от ЕС

БЕЛАРУС BOBY20160212001 Разработчик на видеоигри, работещ по нов проект – жанр на мултиплеър онлайн битка, MOBA базирани отряди, който позволява да се контролира героя и три отделения уникални единици с микро-контрол над тях, търси партньор – съинвеститор за подобряване на… Read more

Търсят се проектни партньори по H2020-BBI- 2016-S03 и H2020-NMBP-05-2017

БЪЛГАРИЯ RDBG20160725001 Български научно-изследователски институт подготвя проектно предложение по програма H2020-BBI-2016-S03. Целта на проекта е да се разработи платформа, чрез която да се създават иновативни продукти на биологична основа, и чрез която да се изгради междусекторно сътрудничество в областта на… Read more