Търсят се проектни партньори по H2020-BBI- 2016-S03 и H2020-NMBP-05-2017

БЪЛГАРИЯ
RDBG20160725001

Български научно-изследователски институт подготвя проектно предложение по програма H2020-BBI-2016-S03. Целта на проекта е да се разработи платформа, чрез която да се създават иновативни продукти на биологична основа, и чрез която да се изгради междусекторно сътрудничество в областта на автомобилостроенето, строителството, текстилната индустрия, козметиката и др. по веригата на стойността. Търси се партньорство с научно-изследователски организации, университети, малки и средни предприятия с опит в областта.

Краен срок за подаване на проекта: 08.09.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 08.09.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ФРАНЦИЯ
RDFR20160726001

Френска технологична платформа с опит в областта на лазерните иновативни решения подготвя проектно предложение по програма H2020-NMBP-05-2017. Целта на проекта е да се приложат иновативните покрития получени от „фемтосекундните“ лазерни лъчения в творческите индустрии, включително за потребителски стоки в областта на аеронавтиката, медицината, автомобилостроенето и др. Търси се партньорство с изобретатели, научно-изследователски организации, университети и МСП.

Краен срок за подаване на проекта: 27.10.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 03.10.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса