Възможност за проектно коопериране – Eurostars, H2020, LIFE, Eureka

ИСПАНИЯ
RDES20160805001

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи клинична система, чрез която да се наблюдава състоянието на реципиенти, с трансплантиран черен дроб. Търси се партньорство с представители на научно-изследователски организации, университети, МСП, медицински заведения и др., с чиято помощ да се проектира, произведе и тества микрофлуидната клинична система и да се валидират резултатите от експериментите.

Краен срок за подаване на проекта: 15.09.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 31.08.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ЛАТВИЯ
RDLV20160807001

Латвийско предприятие подготвя проектно предложение по програма Environment-LIFE Programme. Целта на проекта е да се разработи технология за производство на бордюри от полимерни отпадъци. Търси се партньорство с представители на научно-изследователски организации, МСП и др. за изпитване на механичните характеристики, сертифициране и прилагане на технологията в практиката.

Краен срок за подаване на проекта: 12.09.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 31.08.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
RDUK20160805002

Английски изследователски център подготвя проектно предложение по програма PILOTS-03-2017. Целта на проекта е да се разработи пилотна линия за производство на нанотекстурни повърхности, с подобрени механични свойства. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, включително крайни потребители от авиокосмическия и автомобилния производствен сектор.

Краен срок за подаване на проекта: 26.10.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 26.10.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

КОРЕЯ
RDKR20160808001
Корейски изследователски екип подготвя проектно предложение по програма Eureka. Целта на проекта е да се разработи интелигентно управление на веригата на стойността, чрез осигуряване на безжична комуникация в мрежа. Търси се партньорство с научно-изследователски организации, университети, малки и средни предприятия.

Краен срок за подаване на проекта: 16.02.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 16.01.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ГЕРМАНИЯ
RDDE20160805001

Немски център за технологичен трансфер подготвя проектно предложение по програма ICT-04-2017. Целта на проекта е подпомагане на малките и средни предприятия в процеса на дигитализация. Инициативата „Smart Anything Everywhere” насърчава интензивния обмен на знания и усвояването на цифрови технологии от европейската промишленост. Търси се партньорство с изследователски институти, технологични организации и МСП.

Краен срок за подаване на проекта: 08.11.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 31.08.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
RDUK20160809001

Консорциум, базиран в Англия, подготвя проектно предложение по програма H2020-SC1-PM-10-2017. Целта на проекта е да се разработи интегриран модел за управление на качеството на живот и социално-икономическото въздействие, включително здравни услуги, социални помощи и др., на болните от хронична обструктивна белодробна болест. Търси се партньорство с изследователски институти, предприятия, здравни заведения, рехабилитационни центрове, застрахователни и пенсионни фондове и др.

Краен срок за подаване на проекта: 04.10.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 09.09.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса