Технологично коопериране – търсене и предлагане

ФРАНЦИЯ

TOFR20160729001

Френска инженерна компания, специализирана в научно-изследователската и развойна дейност, е разработила платформа, предназначена за подводно използване на дигитални устройства, както за професионални, така и за развлекателни цели. Търсят се партньори, които се интересуват от доразработване на продукта.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ПОЛША

TRPL20160727001 

Компания от Северозападна Полша се интересува от технология за производство на чист керамичен трикалциев фосфат. Изисква се патентован метод на производство, заедно с консултации по изграждането на производствена линия. Предлага се сътрудничество под формата на търговско споразумение с техническа помощ.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

 

ФРАНЦИЯ

TRES20160701001

Компания предлага иновативна технология, която проверява качеството на продуктите на всички етапи от производството. Технологията представлява промишлен разтвор, който лесно се интегрира в производствените процеси, което автоматизира измервателната проверка, прави я по-надеждна и

осигурява по-добра проследяемост. Търсят се партньори за създаване на лицензионно споразумение с производители на контролно оборудване.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ХОЛАНДИЯ

TRDE20160630001

Био-технологична компания, която се занимава с разработване на иновативни продукти в сферата на онкологията, автоимунното заболяване и болестта на Паркинсон, е разработила клинична технология за имунотерапевтични цели. Компанията търси фармацевтични компании, които се интересуват от лицензиране на разработената технология.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

 

КИТАЙ

TRCN20160726001

Китайска компания занимаваща се с преработка на кварцов камък и производството на кварцови плочи, търси иновативни технологии в производствения процес. Компанията се интересува от техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ с Европейски фирми занимаващи се с кварцов камък. Търсят се нови технологии и оборудване.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

КИТАЙ

TRCN20160726003 

Компания, занимаваща се с рециклиране и преработка на отпадъчни материали от благородни метали от превозни средства, търси технологии и оборудване с цел споразумение за техническо сътрудничество.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ФРАНЦИЯ

TOFR20160615001 

Френска компания е разработила универсален софтуер за дронови приложения, позволяващи 3D добавена реалност. Френската компания търси европейски партньори в сферата на безпилотните самолети за мащабно разпространение на тази технология.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ИСПАНИЯ

TOES20160722001 

Испански университет е разработил метод за производство на електроди от наноструктурирани въглеродни материали. Получените електроди могат да бъдат използвани за съхранение на енергия или като аналитични сензори. Изследователите търсят партньори за постигане на лицензионно споразумение или за развитие на сътрудничество в научните изследвания.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ЧЕХИЯ

TOCZ20150513001 

Чешки университет е разработил технология за използване на тухлен прах като мултифункционален строителен материал. Технологията рециклира вече получения от шлайфане на керамични блокове тухлен прах и го използва за малки архитектурни елементи и облицовки. Университетския център търси производители на тухлен прах с цел лицензионно споразумение.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

УКРАЙНА

TOUA20160718003

Украински университет разработи технология за производство на високо прецизни филтърни материали (ФМ) за пречистване на питейна вода, въздух, лекарства, храни, масла и др. Технологията се характеризира с ниска себестойност и ниски производствени разходи на енергия. Технологията е екологично чиста, лесна за изпълнение, управление и поддържане. Университетът търси лиценз или споразумение за техническо сътрудничество с партньори, специализирани в областта на пречиствателните технологии.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ГЕРМАНИЯ

TRPL20160701001

Компания, специализирана в разработването, производството и продажбите на продукти на базата на уникална система за свързване без лепило или винтове (като различни видове кутии, кресла, маси, дисплеи и т.н.), търси нови технологии или партньори, които се занимават с разработването на устойчив и екологично чист текстил за използване на открито. Търси се споразумение за изследвания или технологично сътрудничество.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ИТАЛИЯ

TRIT20160711001 

Италианска фирма, работеща в областта на възобновяемите енергийни източници, е разработила система за адаптиране на традиционните светлини към използване на LED осветление. Компанията търси изследователски институти, които могат да развият допълнителни приложения (т.е. оптична дизайн леща за LED осветление) съгласно договор за техническо сътрудничество.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ПОЛША

TOPL20160808001

Учен от полски университет е разработил технология за производство на сорбент от нишесте, която дава възможност за спиране движението на биоактивни вещества. Благодарение на неговите свойства, които са бял цвят и липса на вкус, може да се използва в производството на храни, в пивоварни, както и в селското стопанство. Опростения производствен процес и евтините материали осигуряват бърза реализация на технологията. Търси се лицензионно споразумение и търговско споразумение с техническа помощ.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

УНГАРИЯ

TOHU20160803001

Компания разработва нов метод за компостиране на твърда и течна животинска тор. Целта на разработката е да се заменят по-скъпите химически торове с екологично чисти почвени торове. Компанията търси индустриални партньори, интересуващи се от търговско споразумение с техническа помощ и лицензиране на продукт.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ГЕРМАНИЯ

TODE20160803001 

Две немски университетски болници изобретиха нов подход за превенция на неврологични болести. Болниците предлагат сътрудничество в научните изследвания, които могат да бъдат комбинирани с лицензионен договор с фирми или институти във фармацевтичния сектор.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ЮЖНА КОРЕЯ

TRKR20160802001 

Корейска фирма, специализирана в разработване на системи за смазване, търси партньори с опит и знания в разработването на грес помпи. Фирмата търси партньори за лицензионно споразумение и търговско споразумение с техническа помощ, които могат да предоставят технологията и да извършат проектиране, монтаж и демонстрация. Компанията е отворена и за сътрудничество в научните изследвания.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

TOUK20160802001

Английска фирма е разработила компактен двигател с вътрешно горене със значително намалено тегло в сравнение с конвенционалните двигатели. Двигателят използва патентованата модификация на два и четири тактови цикъла на Ото, които дават възможност на един цилиндър от новия двигател да достави почти същата енергия като две бутилки в този на Ото. Фирмата търси лицензионно споразумение или споразумение за техническо сътрудничество с производители на превозни средства и други производители на оригинално оборудване.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

УНГАРИЯ

TOHU20160802001 

Унгарска фирма, специализирана в контрол на плевели по жп линиите, е разработила решение за справянето с плевели, което се управлява от компютър. Компанията се интересува от лицензионно споразумение или от създаване на съвместно предприятие.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ЮЖНА КОРЕЯ

TRKR20160802003

Корейска фирма от автомобилната промишленост търси партньори за разработване на компоненти. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

КИТАЙ

TRCN20160727001 

Китайска компания, която е специализирана в технологии за опазване на околната среда, търси трансфер на технологии и техническо сътрудничество в областта на ефективното био-разграждане на летливи органични съединения.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

КИТАЙ

TRCN20160726002

Китайска рекламна компания търси технология за визуална реалност, анимация и уебсайт дизайн, приложими рекламната дейност, връзките с обществеността и филмовата индустрия. Компанията би искала да си сътрудничи с партньор с цел техническо сътрудничество и също е готова за закупуване на патент.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ГЕРМАНИЯ

TODE20160725001 

Немска фирма търси партньор за съвместна работа по нова технология за превръщане на биомаса и отпадъци в течни горива (бензин, гориво за реактивни двигатели, дизел). Поради ниските производствени разходи, технологията може да бъде лесно реализирана. Търси се споразумение за техническо сътрудничество.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

КИТАЙ

TRCN20160812002 

Китайска компания, занимаваща се с опазване на околната среда, е специализирала в рециклирането на електронни продукти и използвани домакински уреди. Компанията търси техническо сътрудничество за обработка на отпадъци от течни кристали и по-специално, методи за рециклиране на индий.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

СИНГАПУР

TRSG20160810001

Сингапурска фирма, която произвежда и разпространява почистващи препарати, търси партньори за разработване на преносими устройства за санитарна обработка с помощта на технология, използваща студена плазма. Продуктът е за домашна употреба за дезинфекция на мебели, килими, играчки и други предмети от бита. Компанията се интересува от партньорства с фирми (11-250), университети или R & D институции, с цел лицензионен договор, споразумение за производство и сътрудничество.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

БЕЛГИЯ

TRBE20160809002 

Белгийска компания от сектора на бързо-оборотните стоки, търси технология или продукти, които подобряват устната хигиена. По-специално, те търсят продукти, които задържат свежестта в устната кухина за по-продължителен период. Компанията се интересува от индустриални партньори или изследователски центрове за установяване на лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ГЕРМАНИЯ

TODE20160802001 

Германска компания, специализирана в металорежещи машини, е разработила технология за производство на биогаз. Предимството на тази технология е повишаване на производителността на биогаз и възможността за включване на различни материали в инсталационните системи. Фирмата търси индустриални партньори от сектора на селското стопанство за доразработването на технологията като предлага споразумение за техническо сътрудничество или търговско споразумение с техническа помощ.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ПОЛША

TOPL20160819001 

Полски учен е разработил пакет, който запазва свежестта на храната. Технологията се основава на биоактивен модификатор, който не позволява храната да се развали чрез инхибиране на мухъл, дрожди и бактерии. Предлага се сътрудничество под формата на лицензионно споразумение и търговско споразумение с техническа помощ.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

TRUK20160816001

Английска компания, която предлага натурална козметика за лице, търси сътрудничество с университет с цел изследване на ефекта от козметиката върху лицето чрез измерване на кожната микрофлора на доброволци. Компанията предлага сътрудничество в изследователската област.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

РУСИЯ

TORU20160816001

Руско предприятие разработи технология за преработка на малки количества газ (натурален, сух газ) в метанол, бензинова и дизелова фракция. Технологията може да се прилага при събиране, транспортиране и обработка на суровини. Предприятието търси партньори за търговско споразумение с техническа помощ.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

УНГАРИЯ

TOHU20160803002 

Компания е разработила нова, екологично чиста технология за преработка на утайки от пречиствателни станции. Крайният продукт на този процес съдържа органична материя и микроелементи. Компанията се интересува от лицензионно споразумение или търговско споразумение с техническа помощ.

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса