Възможност за проектно коопериране с партньори от Испания, Италия, Македония

ИСПАНИЯ

RDES20160919001

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-FITPilot-01-2016. Целта проекта е да се разработи и валидира диагностичен инструмент за ранно откриване на водни патогени във водните съоръжения. Планира се инструмента да е съвместим с утвърдени алтернативни диагностични технологии, но с възможност за осигуряване на по-чувствителен, бърз и достъпен анализ.
Търси се партньорство с фирми, с опит в областта на анализ на водата.

Краен срок за подаване на проекта: 25.10.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 07.10.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ИТАЛИЯ

RDIT20160919001

Италиански университет подготвя проектно предложение по програма EEB-05-2017. Целта на проекта е разработване, прототипиране и тестване на енергийно ефективни решения, които да позволяват намаляване на времето за инсталация и да са с нисък разход на енергия. Търси се партньорство с малки и средни предприятия, и производители на топлоизолация с непрозрачни компоненти за съществуващи сгради.

Краен срок за подаване на проекта: 19.01.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 12.10.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

МАКЕДОНИЯ

RDMK20160907001

Македонско предприятие подготвя проектно предложение по програма SMEInst-10-2016-2017. Целта на проекта е да се комерсиализира разработената интелигентна капачка за резервоар на камион, която предоставя информация за анализ на използваното, от превозното средство, гориво. Търси се
партньорство с микро, малки и средни предприятия.

Краен срок за подаване на проекта: 13.10.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 07.10.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса