Търсене на партньори за проектно коопериране по H2020

ИСПАНИЯ RDES20161006002 Испански научно-изследователски институт подготвя проектно предложение по програма H2020-FOF-10-2017. Целта на проекта е да се проектира и произведе умен двигател адаптиран, до колкото е възможно, към крайните нужди на различни клиенти. Търси се партньорство с предприятия, научно-изследователски центрове,… Read more

Информационен ден – 28 октомври 2016

ПРОГРАМА за информационен ден, който ще се проведе на 28.10.2016, от 09:00 часа, в БАН, ул. “акад. Георги Бончев“ бл.26 Б (4-ти км) ЧАС ТЕМА ЛЕКТОР 09:15 – 09:30 Регистрация 09:30 – 10:00 Представяне на конкурса „YES”, инициатива на Клуб… Read more

Предложения за технологично коопериране

АВСТРИЯ TRAT20160824001 Стартираща компания, активна в областта на мотоциклетната технология търси партньори, които да произвеждат алуминиеви планински велосипеди по проект на компанията. Търсят се индустриални партньори за производство на алуминиеви рамкови тръби, CNC машинни части, заваряване на алуминий, както и топлинна обработка, анодизация… Read more

Търсене на партньори за съвместни проекти по Interreg, JTI-CS2, IREA3

УНГАРИЯ RDHU20160923001 Унгарски клъстер подготвя проектно предложение по програма Interreg. Целта на проекта е да се възстанови веригата на стойността за производство на коноп и да се осигури използването му в различни индустриални сектори, в региона на река Дунав. Търси се партньорство… Read more

Възможности за търговско коопериране със страни от ЕС

БЕЛГИЯ BRBE20160518001 Научен отдел в университет е разработил образователен материал, позволяващ изучаването на химията по забавен начин и търси производители на специални учебни табла, според изискванията на възложителя. Виж пълния текст (EN) Поискай адреса   БЕЛГИЯ BOBE20160419001 Производител на 100%… Read more