Търсене на партньори за съвместни проекти по Interreg, JTI-CS2, IREA3

УНГАРИЯ RDHU20160923001 Унгарски клъстер подготвя проектно предложение по програма Interreg. Целта на проекта е да се възстанови веригата на стойността за производство на коноп и да се осигури използването му в различни индустриални сектори, в региона на река Дунав. Търси се партньорство… Read more

Възможности за търговско коопериране със страни от ЕС

БЕЛГИЯ BRBE20160518001 Научен отдел в университет е разработил образователен материал, позволяващ изучаването на химията по забавен начин и търси производители на специални учебни табла, според изискванията на възложителя. Виж пълния текст (EN) Поискай адреса   БЕЛГИЯ BOBE20160419001 Производител на 100%… Read more