Търсене на партньори за съвместни проекти по Interreg, JTI-CS2, IREA3

УНГАРИЯ

RDHU20160923001

Унгарски клъстер подготвя проектно предложение по програма Interreg. Целта на проекта е да се възстанови веригата на стойността за производство на коноп и да се осигури използването му в различни индустриални сектори, в региона на река Дунав. Търси се партньорство с МСП, университети, научно-изследователски организации, клъстери, агенции, общини и др..

Краен срок за подаване на проекта: 31.05.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 31.12.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ФРАНЦИЯ

RDFR20160919001

Високо производителна френска индустриална група специализирана в механично и хидравлично инженерство подготвя проектно предложение по програма JTI-CS2-2016-CFP04-ENG-03-14. Целта на проекта е разработване на турбинен двигател с приложение в авиацията, енергетиката и отбраната. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научно-изследователски организации, университети и др.

Краен срок за подаване на проекта: 05.10.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 01.10.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

 

ТУРЦИЯ

RDTR20160927001

Турско предприятие подготвя проектно предложение по програма IREA3. Целта на проекта е да се разработи платформа за управление на облак базирани услуги, чрез която да се предлагат разходно-ефективни решения и да се адаптират към различни индустриални сектори. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научно-изследователски организации и университети.

Краен срок за подаване на проекта: 27.10.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 17.10.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

 

ИТАЛИЯ

RDIT20160802001

Италианска компания подготвя проектно предложение по програма H2020-EE-20-2017. Целта на проекта е разработване на ИТ решения за по-енергийно ефективни центрове за данни. Търси се партньорство с МСП, големи предприятия и научно-изследователски организации с опит в областта.

Краен срок за подаване на проекта: 19.01.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 30.11.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса