Търсене на партньори за съвместни проектни предложения

ШВЕЙЦАРИЯ
RDCH20161108001

Швейцарски консорциум подготвя проектно предложение по Eurostars. Целта на проекта е да се разработи преносим електронен ултразвуков уред за пациенти със сухи очи, който да контролира и поддържа постоянна, по избор, влажност между окото и обектива. Търси се партньорство с малки и средни предприятия с опит в областта.

Краен срок за подаване на проекта: 02.03.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 05.01.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ФРАНЦИЯ
RDFR20161031001

Френско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-EEB-06-2017. Целта на проекта е да се разработи система /кутия/, за съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници. Търси се партньорство с университети, научно-изследователски организации, малки, средни и големи предприятия с опит в областта.

Краен срок за подаване на проекта: 19.01.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 12.12.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

СЛОВЕНИЯ
RDSI20161003001

Словенска научно-изследователска организация подготвя проектно предложение по програма H2020-SC5-14-2016-2017. Целта на проекта е обмен на добри практики и оптимизиране на технологии в областта на ефективното, безопасно, екологично и иновативно използване на отпадъчните ресурси в строителния сектор. Търси се партньорство с предприятия.

Краен срок за подаване на проекта: 07.03.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 20.12.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ГЕРМАНИЯ
RDDE20161109001

Немски университет подготвя проектно предложение по програма H2020-CIRC-01-2016-2017. Целта на проекта е да се разработят технологии за монтаж и демонтаж на строителни конструкции и ефективно да се използват ресурсите от стари сгради. Търсят се индустриални партньори, по възможност фирми, изследователски организации и др. с опит в производството, преработката и рециклирането на композитни материали.

Краен срок за подаване на проекта: 07.03.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 31.01.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса