Нови възможности за проектно коопериране – декември 2016

ИСПАНИЯ
RDES20161125001

Испански технологичен център подготвя проектно предложение по H2020-SFS-05-2017. Целта на проекта е да се предложи концепция за разработването на робот, с приложение в селското стопанство. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, университети, научно- изследователски организации, фермери и др.
Краен срок за подаване на проекта: 14.02.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 16.01.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ФРАНЦИЯ
RDFR20161202001
Френски базиран консорциум подготвя проектно предложение по програма H2020-SC1-PM-16- 2017. Целта на проекта е тестване на лекарства върху 3D цифров и физиологичен модел на черен дроб. Търси се партньорство с предприятия, научно-изследователски организации и др..
Краен срок за подаване на проекта: 14.03.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 27.01.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
RDUK20161125002
Английска образователна организация подготвя проектно предложение по програма H2020-ICT- 20-2017. Целта на проекта е изграждането на платформа, инфраструктура, чрез която да се свързват истории (факти) с определени физически обекти, посредством нови технологии (сензорни мрежи; виртуална реалност; отворени данни и др.). Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, университети и научно-изследователски организации.
Краен срок за подаване на проекта: 25.04.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 01.02.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
RDUK20161125001
Английски консорциум подготвя проектно предложение по програма H2020-MG-8-4-2017. Целта на проекта е да се подобри достъпността до обществените транспортни услуги чрез модел, който комбинира съществуващите сензорни технологии с нови. Търси се партньорство с утвърдени представители на транспортните власти в Европа.
Краен срок за подаване на проекта: 01.02.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 09.12.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
RDUK20161005002
Английска компания подготвя проектно предложение по H2020-EO-1-2017. Целта на проекта е да се разработи медицински софтуер, който да превърне терапията с традиционни физически упражнения в интерактивни видео игри. Търси се партньорство с университети, изследователски организации, малки и средни предприятия.
Краен срок за подаване на проекта: 15.02.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 31.01.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ИТАЛИЯ
RDIT20161117001
Италиански изследователски екип подготвя проектно предложение по програма H2020-SFS-2016- 2017 . Целта на проекта е разработването на устойчива верига на стойността за отглеждане на домати, която започва със селекция на сортове и завършва с производство на специална опаковка за зеленчука. Търси се партньорство с университети, научно-изследователски организации, малки, средни и големи предприятия.
Краен срок за подаване на проекта: 14.02.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 15.01.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса