Нови възможности за проектно коопериране

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
RDUK20161215002

Английски университет подготвя проектно предложение по програма Maria–Sklodowska–Curie Actions. Целта на проекта е чрез мултидисциплинарен подход да се изследва жизнения цикъл на амилоидни протеини и пептиди. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия.

Краен срок за подаване на проекта: 12.01.2017

Краен срок за проявяване на интерес: 12.01.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
RDUK20161215001

Английска производствена мрежа в областта на биотехнологиите подготвя проектно предложение по програма CoBioTech. Целта на проекта е да се изследва поведението на мембрани за да се контролира въздействието на токсините в промишлените биотехнологични процеси. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия.

Краен срок за подаване на проекта: 02.03.2017

Краен срок за проявяване на интерес: 30.01.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

 

ГЕРМАНИЯ
RDDE20161214001

Немска неправителствена организация подготвя проектно предложение по програма H2020-CIRC-01-2016-2017. Целта на проекта е да се приложат принципите на кръговата икономика в архитектурна среда чрез предоставяне на успешна методология за проектиране, изграждане и експлоатация на сгради с кръгла форма. Търси се партньорство с малки и средни предприятия, производители на строителни материали и др.

Краен срок за подаване на проекта: 07.03.2017

Краен срок за проявяване на интерес: 20.01.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

 

ИСПАНИЯ
RDES20161202002

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи цифрова, социална и иновативна ИКТ платформа за предоставяне на услуги, с висока добавена стойност, на земеделски производители на зехтин. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научно-изследователски институции, университети и др.

Краен срок за подаване на проекта: 02.03.2017

Краен срок за проявяване на интерес: 31.12.2016

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
RDUK20161213001

Английски университет подготвя проектно предложение по програма H2020-ICT-39-2016-2017. Целта на проекта е да се насърчи неформалното обучение и изграждане на капацитет като се предложат устойчиви африкански решения за африканските проблеми. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, университети, научно-изследователски организации и др.

Краен срок за подаване на проекта: 25.04.2017

Краен срок за проявяване на интерес: 17.03.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса