Възможност за проектно коопериране по S2R-CFM- IP1-01-2017 и H2020-MG-2.1-2017

ФРАНЦИЯ RDFR20161220001 Френско инженерингово предприятие подготвя проектно предложение по програма S2R-CFM-IP1-01-2017. Целта на проекта е да се подобри използването на композитни материали като се разработят концепции с приложение в железопътния транспорт. Търси се партньорство със средни и големи предприятия. Краен… Read more