Възможност за проектно коопериране по S2R-CFM- IP1-01-2017 и H2020-MG-2.1-2017

ФРАНЦИЯ
RDFR20161220001

Френско инженерингово предприятие подготвя проектно предложение по програма S2R-CFM-IP1-01-2017. Целта на проекта е да се подобри използването на композитни материали като се разработят концепции с приложение в железопътния транспорт. Търси се партньорство със средни и големи предприятия.

Краен срок за подаване на проекта: 30.03.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 15.02.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ЛАТВИЯ
RDLV20170106001

Латвийско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-MG-2.1-2017. Целта на проекта е да се приложи вече разработена технология за двойно гориво тествана в локомотиви, в морската индустрия. Търси се партньорство с предприятия, научно-изследователски институции, университети, корабостроителни компании и др.

Краен срок за подаване на проекта: 26.01.2017
Краен срок за проявяване на интерес: няма

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса