Нови възможности за проектно коопериране

ИСПАНИЯ RDES20170208001 Испански технологичен център подготвя проектно предложение по програма H2020-CIRC-01-2016-2017. Целта на проекта е да се разработят услуги за реализация на повторна употреба, събиране, транспортиране, сортиране и валоризация на био-отпадъци. Търси се партньорство с търговски предприятия, хранителни вериги, производители… Read more

Актуално – възможности за проектно коопериране

ГЪРЦИЯ RDGR20170202001 Гръцка научно-изследователска организация подготвя проектно предложение по програма H2020-EO-2017. Целта на проекта е да се създаде модел за работа с паневропейската платформа за събиране на цифрови данни, за горните слоеве на атмосферата на Земята. Търси се партньорство с… Read more

Бюлетин за бизнес събития – бр.1

      бр. 1 Това е бюлетин за В2В (брокерски) събития, организирани от Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network. За да се запознаете с подробности и условия за регистрация и участие в В2В събитията, да разгледате… Read more

Актуални възможности за търговско коопериране

АВСТРИЯ BOAT20161130002 Фирма, създала първото мобилно приложение за застраховка на коне, разработва допълнителна функционалност за мобилното приложение – пазаруване на аксесоари за коне. Фирмата търси съществуващи онлайн магазини за конски аксесоари, за да ги включи в приложението си. Виж пълния… Read more