Търсят се партньори за проектно коопериране по програмa Erasmus+

ГЪРЦИЯ RDGR20170303003 Гръцки център за професионално обучение подготвя проектно предложение по програма Erasmus+. Целта на проекта е насърчаване на културното многообразие и междукултурния диалог, чрез повишаване на осведомеността сред младите хора, изучаващи изкуство. Търси се партньорство с малки предприятия, университети… Read more