Търсят се партньори за съвмeстни проекти

ГЪРЦИЯ RDGR20170303004 Гръцко предприятие подготвя проектно предложение по програма Erasmus+. Целта на проекта е да се гарантира наличността и безопасността на вода за устойчиво водоснабдяване на граждани, в различни европейски региони. Търси се партньорство с университети, научни организации, представители на… Read more