Възможносри за проектно коопериране – KIC Innoenergy, H2020

ИТАЛИЯ
RDIT20170315001

Италианска компания подготвя проектно предложение по програма H2020-IoT-03-2017. Целта на проекта е да се разработи иновативна система за окачване на превозни средства, която да позволява непрекъснат контрол на амортисьорите, регенериране на кинетичната енергия и др. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия.

Краен срок за подаване на проекта: 25.04.2017
Краен срок за проявяване на интерес: няма

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ФРАНЦИЯ
RDFR20170313001

Френска изследователска организация подготвя проектно предложение по програма H2020-ICT-25-2016-2017. Целта на проекта е да се разработи и демонстрира система – мулти-робот, която да осигурява бърз контрол на критични структури. Търси се партньорство с микро, малки, средни, големи предприятия, включително представители на местната власт, научно-изследователски лаборатории, крайни потребители и др.

Краен срок за подаване на проекта: 25.04.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 25.03.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ИТАЛИЯ
RDIT20170203001

Италианско иновативно предприятие подготвя проектно предложение по програма KIC Innoenergy. Целта на проекта е да се подобрят и да се използват масово хибридни системи с горивни клетки. Търси се партньорство с микро, малки, средни и големи предприятия и др.

Краен срок за подаване на проекта: 07.04.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 25.03.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса