Проектно коопериране – H2020-CIRC и SME-2

ИТАЛИЯ
RDIT20170314001

Италианско предприятие подготвя проектно предложение по програма SME-2 SME instrument phase 2. Целта на проекта е да се подобри и комерсиализира платформа за улесняване на пазаруването на хранителни продукти от традиционни пазари, местни магазини и занаятчийски работилници. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия.

Краен срок за подаване на проекта: 18.10.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 30.07.2017
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
RDUK20170330001

Английско предприятие стартира проект през юни 2017 г. по програма H2020-CIRC-01-2016-2017. Целта на проекта е предаване на автомобили за рециклиране, чрез измерване на въздействието на нови материали при процесите на рециклиране. Търси се партньорство с микро, малки, средни и големи предприятия с познания и опит в областта на рециклирането на сложни материали.

Краен срок за подаване на проекта: няма
Краен срок за проявяване на интерес: 21.04.2017
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса