Възможности за технологично коопериране

UNITED KINGDOM TRUK20170227001 UK company providing bespoke technical solutions and consultancy services for sustainable energy generation and waste disposal is seeking collaboration for building an off-grid solar energy system with stand-alone “pay as you go” payment process designed for non-electrified… Read more

Възможности за проектно коопериране по H2020, INTERREG, EUROSTARS

ИСПАНИЯ RDES20170331002 Испански държавен университет подготвя проектно предложение по програма H2020-NMBP-2016-2020. Целта на проекта е да се разработи фото електролизно устройство за производство на водород и по-точно за интензифициране на процеса на фотосинтеза. Търси се партньорство с малки, средни и… Read more