Възможности за проектно коопериране по Eurostars и H2020

ИСПАНИЯ RDES20170518001 Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е разработване на автоматизирана система, базирана на ултразвук за предотвратяване на биоразграждането в съоръжения за третиране на води. Търси се партньорство с малки и средни предприятия и… Read more

Нови възможности за проектно коопериране

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ RDUK20170517001 Консорциум с участието на английски университет подготвя проектно предложение по програма H2020-BBI-JTI-2017. Целта на проекта е създаване и управление на верига на стойността за производство и логистика (събиране, транспортиране и съхранение) на биомаса от микроводорасли. Търси се партньорство… Read more

Търсят се партньори за проектно коопериране

ФРАНЦИЯ RDFR20170419001 Френски технологичен център подготвя проектно предложение по програма M-ERA.NET. Целта на проекта е комерсиализирането на разработен за смартфон спектрометър, който може да измерва, анализира и експортира спектрални данни. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научно-… Read more

Търсят се партньори за съвместни проекти по Celtic-Plus и Eurostars

ТУРЦИЯ RDTR20170327001 Турско предприятие подготвя проектно предложение по програма Celtic-Plus. Целта на проекта е да сe внедрят разработени математически модели за превантивна поддръжка в автомобилния задвижващ механизъм. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия. Краен срок за подаване… Read more

Кръгла маса в подкрепа на иновативните МСП

На 10 май 2017 г. ще се състои КРЪГЛА МАСА, на тема: „ОБСЪЖДАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ИНОВАТИВНИТЕ МСП, УЧРЕДЕНИ ОТ СТУДЕНТИ И МЛАДЕЖИ И НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС ОТ ПРОГРАМА ТЕХНОСТАРС 3 НА МИНИСТЕРСТВОТО НА… Read more

Възможности за проектно коопериране по H2020 и Eurostars

ТУРЦИЯ RDTR20170407001 Турско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-DS-07-2017. Целта на проекта е да се работи по проблема на дигиталната сигурност при наличие на заплахи, шифрован трафик на данни и евентуални вътрешни атаки. Търси се партньорство с малки, средни… Read more