Възможности за проектно коопериране по H2020 и Eurostars

ТУРЦИЯ RDTR20170407001 Турско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-DS-07-2017. Целта на проекта е да се работи по проблема на дигиталната сигурност при наличие на заплахи, шифрован трафик на данни и евентуални вътрешни атаки. Търси се партньорство с малки, средни… Read more