Възможности за проектно коопериране по H2020 и Eurostars

ТУРЦИЯ
RDTR20170407001

Турско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-DS-07-2017. Целта на проекта е да се работи по проблема на дигиталната сигурност при наличие на заплахи, шифрован трафик на данни и евентуални вътрешни атаки. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия.

Краен срок за подаване на проекта: 24.08.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 24.07.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

КОРЕЯ
RDKR20170228007

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи специализиран софтуер за разпознаване на настроението на човек, чрез улавяне на биологични сигнали и емоции. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, университети и др.

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 14.07.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ГЕРМАНИЯ
RDDE20170411001

Немски изследователски институт подготвя проектно предложение по програма H2020-FETOPEN-2016-2017. Целта на проекта е да се разработи прототип на редукционна батерия. Търсят се индустриални партньори, с опит в областта на инженеринговите решения, функционалната керамика, екстракцията на течности, проектирането и мащабирането на електрохимични клетки и др.

Краен срок за подаване на проекта: 27.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 31.08.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

КОРЕЯ
RDKR20170228001

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи портативно зарядно устройство за електрически автомобили, с модул за измерване, комуникация и таксуване. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия.

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 14.07.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

КОРЕЯ
RDKR20170228006

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи филм от нанофибри за защита и доставка на храни и за удължаване на срока им на годност. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, университети, научно-изследователски организации и др.

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 14.07.2017

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса