Търсят се партньори за съвместни проекти по Celtic-Plus и Eurostars

ТУРЦИЯ RDTR20170327001 Турско предприятие подготвя проектно предложение по програма Celtic-Plus. Целта на проекта е да сe внедрят разработени математически модели за превантивна поддръжка в автомобилния задвижващ механизъм. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия. Краен срок за подаване… Read more