Възможности за проектно коопериране по Eurostars и H2020

ИСПАНИЯ RDES20170518001 Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е разработване на автоматизирана система, базирана на ултразвук за предотвратяване на биоразграждането в съоръжения за третиране на води. Търси се партньорство с малки и средни предприятия и… Read more