Възможности за проектно коопериране – 3 юли 2017

 

ИТАЛИЯ
RDIT20170529009
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Италиански изследователски екип подготвя проектно предложение по регионална програма. Целта на проекта е да се изследват естествени и синтетични съединения за лечение на невродегенеративни и психични разтройства. Търси се партньорство с фармацевтични компании.

Краен срок за подаване на проекта: 30.08.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 15.07.2017

 

ИТАЛИЯ
RDIT20170524003
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Италиански изследователски екип подготвя проектно предложение по регионална програма. Целта на проекта е да се идентифицират респонденти на биологични лекарства за лечение на ревматоиден артрит. Търси се партньорство с компании.

Краен срок за подаване на проекта: 30.08.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 15.07.2017

 

ИТАЛИЯ
RDIT20170526006
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Италиански изследователски екип подготвя проектно предложение по регионална програма. Целта на проекта е да се комерсиализира иновативен терапевтичен подход, разработен въз основата на полимерни наночастици, за лечение на левкемия и лимфоми. Търси се партньорство с фармацевтични компании, които разработват лекарства.

Краен срок за подаване на проекта: 30.08.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 15.08.2017

 

КОРЕЯ
RDKR20170427003
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи нова версия на пожароизвестяващ детектор с камера. Търси се партньорство с микро, малки, средни и големи предприятия, университети и др..

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 01.08.2017

 

КОРЕЯ
RDKR20170228005
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се изследва задълбочено минерал триоксид агрегат /MAT/ за да се провеждат стоматологичните операции по-просто, по-бързо и по-безопасно. Търси се партньорство с микро, малки, средни и големи предприятия, университети, научно-изследователски организации и др..

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 01.08.2017

 

 

ИТАЛИЯ
RDIT20170517005
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Италиански изследователски екип подготвя проектно предложение по регионална програма. Целта на проекта е да се комерсиализира интелигентна плазмонична наноструктура, която работи като мултипараметричен контрастен агент. Търси се партньорство с компании, производители на ин виво оборудване за изобразяване на конрастни вещества.

Краен срок за подаване на проекта: 30.08.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 15.07.2017

 

 

За повече информация:
Цветелина Йоргова
тел. 028706264
мобилен 0882-909104 или 0882909100
e-mail: yorgova@gis-tc.org