Възможности за проектно коопериране – август 2017

 

КОРЕЯ
RDKR20170710001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се предложи рамка и да се разработи потребителски интерфейс в системата „човек-машина“. Търси се партньорство с малки и средни предприятия, научноизследователски организации, университети и др..

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 30.08.2017

 

КОРЕЯ
RDKR20170228003
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработят устройства, с които лесно и ефикасно да се диагностицира състоянието на мускулите на горните крайници. Търси се партньорство с микро, малки, средни и големи предприятия, университети, научноизследователски  организации и др..

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 25.08.2017

 

КОРЕЯ
RDKR20170726001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurogia. Целта на проекта е да се внедри, разработена от екипа на предприятието, иновативна соларна техника. Търси се партньорство с малки и средни предприятия, университети, научноизследователски организации и др..

Краен срок за подаване на проекта: 27.11.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 01.10.2017

 

За повече информация:
Цветелина Йоргова
тел. 028706264
мобилен 0882-909104 или 0882909100
e-mail: yorgova@gis-tc.org