Търси се партньор по H2020-PADR-FPSS-01-2017

    ИТАЛИЯ RDIT20170726001 Виж пълния текст (EN) Поискай адреса Италианско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-PADR-FPSS-01-2017. Целта на проекта е да се разработи интегрирана система за оперативна подкрепа на военни екипи, която да подобри осведомеността, оперативната ефективност и… Read more