Възможности за проектно коопериране – H2020-BBI и Polish Operational Programme

 

 

ПОЛША
RDPL20170726001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Полско предприятие подготвя проектно предложение по програма Polish Operational Programme. Целта на проекта е да се разработи инструмент, който да подпомага предприемаческата дейност във фамилните бизнеси в Полша. Търси се партньорство с неправителствени организации, публични организации, предприемачи и др..

Краен срок за подаване на проекта: 29.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: няма

ИСПАНИЯ
RDES20170803002
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Испански изследователски институт подготвя проектно предложение по програма H2020-BBI.2017.D4. Целта на проекта е да се разработят био торове от хранителни и органични веществата в  отпадните води на пречиствателните станции. Търси се партньорство с научноизследователски институти, университети и др..

Краен срок за подаване на проекта: 07.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 25.08.2017

За повече информация:
Цветелина Йоргова
тел. 028706264
мобилен 0882-909104 или 0882909100
e-mail: yorgova@gis-tc.org