Бюлетин проектно коопериране – бр.34

 

бр. 34/04.09.2017г

 

 

ГЕРМАНИЯ
RDDE20170821001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Немско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи стандартен метод за калибриране на неинвазивни измервателни инструменти за кръвно налягане. Търси се партньорство с предприятия, център за клинични изследвания и др..

Краен срок за подаване на проекта: 01.03.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 22.09.2017

 

ИТАЛИЯ
RDIT20170809001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Италиански изследователски екип подготвя проектно предложение по програма LIFE. Целта на проекта е да се реализира иновативна хибридна система за съхранение на топлинна енергия. Търси се партньорство с предприятия и др..

Краен срок за подаване на проекта: 12.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 09.09.2017

 

ГЕРМАНИЯ
RDDE20170816001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Немски изследователски екип и немско предприятие подготвят проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи система за мониторинг и защита на инфраструктури за безжични комуникации. Търси се партньорство с малки и средни предприятия, научноизследователски институти и др..

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 07.09.2017

 

ИТАЛИЯ
RDIT20170727001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Италианско предприятие подготвя проектно предложение по програма PADR-FPSS-2017. Целта на проекта е да се разработи интегрирана система за оперативна отбрана на военните части в критични ситуации. Търси се партньорство с микро и малки предприятия, членове на индустрията на отбраната и др..

Краен срок за подаване на проекта: 21.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 15.09.2017

 

За повече информация:
Цветелина Йоргова
тел. 028706264
мобилен 0882-909104 или 0882909100
e-mail: yorgova@gis-tc.org