БЮЛЕТИН ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ

 

 

 

бр. 39 / 16.10.2017

 

КОРЕЯ
RDKR20170823001
Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи софтуерна програма за обучение и бизнес консултации. Търси се партньорство с малки и средни предприятия, научно изследователски организации и др.
Краен срок за подаване на проекта: 01.03.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 01.02.2018

Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ИСПАНИЯ
RDES20170921001
Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eureka. Целта на проекта е да се разшири приложението на иновативна формула за производство на суроватка, която на базата на регламента на ЕС, предотвратява използването на хлор. Търси се партньорство с микро, малки, средни и големи предприятия, и др..
Краен срок за подаване на проекта: 01.03.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 01.01.2018
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

БЕЛГИЯ
RDBE20170918001
Белгийски изследователски екип подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработят, тестват и валидират нови методи за облекчаване на болката, базирани на условното й заличаване на молекулно, електрофизиологично и поведенческо ниво. Търси се партньорство с малки и средни предприятия, научно изследователски организации и др.
Краен срок за подаване на проекта: 01.03.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 31.01.2018
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

ФРАНЦИЯ
RDFR20170831001
Френско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-LC-GV-04-2019. Целта на проекта е да се разработи иновативна интегрирана система за моторни превозни средства, с цел оползотворяване на отпадна топлина. Търси се партньорство със средни и големи предприятия, научноизследователски организации, университети и др.
Краен срок за подаване на проекта: 18.02.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 01.02.2018
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

 

За повече информация:
Цветелина Йоргова
тел. 028706264
мобилен 0882-909104 или 0882909100
e-mail: yorgova@gis-tc.org