БЮЛЕТИН ТЪРГОВСКО И ПРОИЗВОДСТВЕНО КООПЕРИРАНЕ

бр. 17 / дата: 29.12.2017  За контакти и повече информация – тел. 0882909104 или 0882909100, yorgova@gis-tc.org   ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BOUK20171218001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса Фирма търси дистрибутори за своята гама от кормилни части и части за окачване на… Read more

Информационен ден „ИКТ ЗА НАУКА И МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ в Хоризонт 2020

  На 11 януари 2018 г., четвъртък, от 9:00 до 13:30 ч., в конферентната зала на Дом на Европа, ул. „Г.С.Раковски“ №124, гр. София, ще се проведе информационен ден: ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) ЗА НАУКА И МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ Събитието е предназначено за представители на академичната общност, малкия и среден и консултантски бизнес, ориентирани към проектно финансиране по широк аспект от научна и приложна дейност в сферата на информационните и комуникационни технологии. Лекторите са Национални контактни лица на Хоризонт 2020, експерти от Enterprise Europe Network: Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса и иновациите, както и дългогодишни успешни участници в научните програми на ЕС. Програмата на събитието – тук. Участието е безплатно, на сайта http://horizon2020.mon.bg/