Training for the researchers and entrepreneurs in the field of energy (H2020) Sofia, February 26-27, 2018

Двудневно безплатно обучение

„Training for the researchers and entrepreneurs in the field of energy (H2020)“

ще се проведе на  26-27 февруари 2018 г., в София.

Целта на обучението е български юридически лица да се запознаят в детайли с условията на Energy Work Programme 2018 – 2020.

Предварителна програма на събитието.

Език на обучението: Английски

Събитието е безплатно и изисква задължителна регистрация  – регистрационна форма.

Изискване за участие: участниците да владеят английски език и да присъстват с мобилните си компютри на обучението за да могат да участват активно във всички негови етапи.

Продължителност:

Ден 1: 9:00 – 16:30 часа
Ден 2: 9:30 – 17:00 часа
 
Място: BW City Hotel Sofia,
ул. Стара Планина № 6, София, България