Възможности за проектно коопериране – 27 февруари 2018

ГЪРЦИЯ

RDGR20180211001                         

Виж пълния текст (EN)

Поискай адреса

Гръцко предприятие подготвя проектно предложение по конкурсна процедура ProEmpower. Целта на проекта е да се разработи иновативно софтуерно решение за диабетици и за медицински специалисти, чрез холистичен подход, за улесняване при лечение на болестта. Търси се партньорство с малки и средни предприятия, научноизследователски организации и др..

Краен срок за подаване на проекта: 21.03.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 05.03.2018

 

ИТАЛИЯ

RDIT20180111001                           

Виж пълния текст (EN)

Поискай адреса

Италианска изследователска лаборатория подготвя проектно предложение по конкурсна процедура RFCS. Целта на проекта е да се създаде стандартна процедура за анализ и тестване на водородна крехкост на стоманата. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научноизследователски организации и др..

Краен срок за подаване на проекта: 31.07.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 30.09.2018

 

ФРАНЦИЯ

RDFR20180219001                            

Виж пълния текст (EN)

Поискай адреса

Френски университет подготвя проектно предложение по програма LC-SC3-RES-1-2019-2020 и по програма LC-NMBP-32-2019. Целта на проекта е да се разработи решение за ефективно преобразуване на енергия и нови подходи за производство на фотоволтаични устройства. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, и др..

Краен срок за подаване на проекта: 16.10.2018 и 22.01.2019
Краен срок за проявяване на интерес: 31.08.2018 и 31.10.2018

 

КОРЕЯ

RDKR20180131001                         

Виж пълния текст (EN)

Поискай адреса

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи устройство за диагностика на болестта на Паркинсон, чрез анализ на симптоматиката. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научноизследователски организации и др..

Краен срок за подаване на проекта: 15.09.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 15.08.2018

 

ИСПАНИЯ

RDES20180215001                          

Виж пълния текст (EN)

Поискай адреса

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма ICT-26-2018-2020. Целта на проекта е да се създаде платформа, която да мобилизира общността в областта на изкуствения интелект в полза на бизнеса и обществото, като осигури достъп до опит, знания, алгоритми, инструменти и др. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научноизследователски организации, университети и др..

Краен срок за подаване на проекта: 17.04.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 19.03.2018

 

За повече информация:
Цветелина Йоргова
тел. 028706264
мобилен 0882-909104 или 0882909100
e-mail: yorgova@gis-tc.org