Проектно коопериране – 19 март 2018

 

ИТАЛИЯ
RDIT20180226001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Италиански университет подготвя проектно предложение по програма H2020-SC1-HCO-13-2018. Целта на проекта е да се разработи за видовете азбест в Европа, международен инструмент, включително обща стратегия за превенция, диагностика и компенсация. Търси се партньорство с крайни потребители, представители на регионални и национални институции, бизнес организации и др..

Краен срок за подаване на проекта: 18.04.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 20.03.2018

 

 

За повече информация:
Цветелина Йоргова
тел. 028706264
мобилен: 0887 618 666 или 0882909100
e-mail: yorgova@gis-tc.org