Обществени консултации относно бъдещата Рамкова Програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.)

Дирекция „Наука“ на Министерството на образованието и науката провежда обществени консултации във връзка с бъдещата Рамкова Програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.). В момента се подготвят параметрите и съдържанието на Рамковата програма за научни изследвания и… Read more

Второ национално обучение, Еразъм +

Предстои провеждането на второто национално обучение по проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +. Вторият модул ще се проведе на 17-18.01.2019 г. в гр. София на тема: „Технологичен трансфер“, обучител е проф. Костадин Костадинов от… Read more