Семинар на тема: Състояние и възможности за развитие на България през третия програмен период (2020 -2027/28)

Предстои провеждането на семинар на тема:
СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ТРЕТИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД (2020 -2027/28)“,

организиран от Фондация „ГИС-ТрансферЦентър“

Събитието ще се проведе на 24.09.2020, четвъртък, в зала 200 на Института по Механика – БАН, ул. “Академик Георги Бончев“ бл. 4, ет. 2,

Програма на семинара.

За контакти:
Надежда Георгиева – 0882 909 110
office@gis-tc.org