Семинар на тема „Българският туризъм и възможности за развитие“

На 29.10.2020 г., четвъртък, от 10:00 часа, ще се проведе семинар на тема:

„БЪЛГАРСКИЯТ ТУРИЗЪМ – СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ“,

организиран от Фондация „ГИС-ТрансферЦентър“.

Събитието ще се състои в зала 200 на Института по Механика – БАН, ул. “Академик Георги Бончев“ бл. 4, ет. 2.

Програма на семинара.