Предстоящи онлайн B2B (брокерски) събития през месец юли 2021

Information Day on the Horizon Europe – Cluster 5 – Climate, Energy and Mobility (Виртуално) Място: БрюкселПериод: 05 юли 2021 – 07 юли 2021Краен срок: 05 юли 2021Сектори: Междусекторни решения за климатичния преход; Устойчиво, сигурно и конкурентно снабдяване с енергия;… Read more

Предстоящи онлайн (виртуални) B2B (брокерски) събития през месец юни 2021

Online Future Intelligence Summit 2021 – Conferences/ Virtual exhibition/ B2B meetings (Виртуално) Място: ФранцияПериод: 01 юни 2021 – 03 юни 2021Краен срок за реистрация: 31 май 2021Сектори: Изкуствен интелект AI, Автоматизация и системи за контрол на роботиката; Защита на данни,… Read more

Обучение на тема: „Методология, основана на теорията за множествената интелигентност за обучението на деца със СОП – акцент върху хипер – активност и дислексиця“

Консорциум от 6 партньора координиран от фондация ГИС-Трансфер център организира обучение за възможностите на теорията за множествената интелигентност (МИ), създадена от Х. Гарднър при обучението на деца в детска градина и начален курс на обучение чрез набор от разработени техники… Read more