Обучение на тема: „Методология, основана на теорията за множествената интелигентност за обучението на деца със СОП – акцент върху хипер – активност и дислексиця“

Консорциум от 6 партньора координиран от фондация ГИС-Трансфер център организира обучение за възможностите на теорията за множествената интелигентност (МИ), създадена от Х. Гарднър при обучението на деца в детска градина и начален курс на обучение чрез набор от разработени техники… Read more