Предстоящи онлайн (виртуални) B2B (брокерски) събития през месец юни 2021

Online Future Intelligence Summit 2021 – Conferences/ Virtual exhibition/ B2B meetings (Виртуално)

Място: Франция
Период: 01 юни 2021 – 03 юни 2021
Краен срок за реистрация: 31 май 2021
Сектори: Изкуствен интелект AI, Автоматизация и системи за контрол на роботиката; Защита на данни, съхранение, криптография; Приложения за здравето; Приложения за транспорт и логистика; Космически технологии; Енергия.

Online B2B Event : Food and Beverages French producers meet Northern European buyers (Виртуално)

Място: Франция
Период: 01 юни 2021 – 02 юни 2021
Краен срок за регистрация: 26 май 2021
Сектори: Технологии на напитките; Хранителни добавки, съставки и функционална храна; Обработка на храни. Хранителни технологии.

ACCIÓ Open Challenge – ISE, MWC & 4YFN (Виртуално)

Място: Испания
Период: 08 юни 2021 – 10 юни 2021
Краен срок за регистрация: 07 юни 2021
Сектори: ИТ и телематични приложения; Технология на материалите; Трафик и мобилност; Космически технологии; Авиокомпании; Летища и други транспортни услуги.

Match2Pack: Cosmetics (Виртуално)

Място: Германия
Период: 04 юни 2021 – 11 юни 2021
Краен срок за регистрация: 03 юни 2021
Сектори: Опаковане и обработка; Пластмаси и полимери; Околна среда; Опаковащи материали; Биоразградими материали при опаковане.

B2B Wood & Furniture virtual meetings – 4th of June 2021 (Виртуално)

Място: Босна и Херцеговина
Период: 04 юни 2021 – 11 юни 2021
Краен срок за регистрация: 03 юни 2021
Сектори: Мебели; Производство на машини за мебели; Производствени инструменти, оборудване и аксесоари; Компоненти и полу-завършени продукти; Тестване на мебелите съгласно стандарт EN;

B2MOTO 2021- virtual matchmaking event for the automotive and transport industries (Виртуално)

Място: Полша
Период: 09 юни 2021 – 09 юни 2021
Краен срок за регистрация: 08 юни 2021
Сектори: Превозни средства; Превозни средства за публичен транспорт; Камиони, цистерни, автобуси, тролейбуси; Части и аксесоари за автомобили – резервни частни, двигатели, климатични инсталации, купе, акумулатори.

food eirEEN Meet the Buyer and Matchmaking Event 2021 (Виртуално)

Място: Ирландия
Период: 09 юни 2021 – 09 юни 2021
Краен срок за регистрация: 02 юни 2021
Сектори: Храни и напитки; Печива; Сладкарски изделия; Млечни продукти; Плодове и зеленчуци; Хранителни стоки; Месо; Морски храни.

KET4CleanProduction – Final Conference and Brokerage Event (Виртуално)

Място: Германия
Период: 10 юни 2021 – 10 юни 2021
Краен срок за регистрация: 09 юни 2021
Сектори: Електроника и микроелектроника; Микро- и нанотехнологии свързани с електроника и микроелектроника; Индустриално производство; Технология на материалите; Индустриална биотехнология.

ITAPA Online Matchmaking 2021 – Spring Edition (Виртуално)

Място: Словакия
Период: 10 юни 2021 – 11 юни 2021
Краен срок за регистрация: 11 юни 2021
Сектори: Изкуствен интелект AI; Съвременни системи за архитектура; Защита на данни, съхранение, криптография и сигурност; Умни уреди; Облачни технологии; Интернет на нещата; Приложения за здравето.

European Smart City 2021 (Виртуално)

Място: Франция
Период: 14 юни 2021 – 15 юни 2021
Краен срок за регистрация: 11 юни 2021
Сектори: Електроника, ИТ и телеком; Енергия; Безопасност; Околна среда; Управление на отпадъците; Управление на водите;

Cluster-to-Cluster Meeting & Innovat&Match Brokerage Event 2021 (Виртуално)

Място: Италия
Период: 15 юни 2021 – 17 юни 2021
Краен срок за регистрация: 13 юни 2021
Сектори: Електроника, ИТ и телеком; Индустриално производство; Енергия; Селско стопанство и морски ресурси; Креативни продукти.

ONLINE international Matchmaking Event at the Free From Food Expo (Виртуално)

Място: Холандия
Период: 15 юни 2021 – 17 юни 2021
Краен срок за регистрация: 14 юни 2021
Сектори: Технологии за хранителната индустрия; Технология на напитките; Хранителни добавки, функционална храна; Хранителни технологии; Храни и напитки; Здравословна храна.

Fast-tracking electrochemical innovations & matchmaking (Виртуално)

Място: Холандия
Период: 16 юни 2021 – 16 юни 2021
Краен срок за регистрация: 14 юни 2021
Сектори: Технология на химикалите и инженеринг; Съхранение на електричество, батерии; Пренос на енергия и водород; Улавяне на въглерод и енергия; Генериране на енергия; Соларна/термална енергия; Мембрани и базирани на мембрани продукти.

EACP Virtual B2B – Aerospace applications & technologies (Виртуално)

Място: Испания
Период: 08 юни 2021 – 10 юни 2021
Краен срок за регистрация: 08 юни 2021
Сектори: Електроника; Други индустриални технологии; Комуникации; Компютри.

Green Disruption Summit (Виртуално)

Място: Испания
Период: 17 юни 2021 – 17 юни 2021
Краен срок за регистрация: 16 юни 2021
Сектори: Храни от селското стопанство; Енергия; Околна среда; Транспорт.

Tech4SmartCities – Sustainable, smart technologies for cities. Brokerage and pitching event. (Виртуално)

Място: Белгия
Период: 17 юни 2021 – 17 юни 2021
Краен срок за регистрация: 10 юни 2021
Сектори: ИКТ за градове; Интелигентни градове; Интелигентна мобилност и логистика; Енергийна ефективност на сгради и квартали; ВЕИ; Кръгова икономика; Умен, здравословен и сигурен начин на живот.

Future Skills for Industry (Виртуално)

Място: Белгия
Период: 18 юни 2021 – 18 юни 2021
Краен срок за регистрация: 10 юни 2021
Сектори: ИКТ; Креативни науки; Мебели; Е-здраве; Нови съвременни материали; Индустрия.

General Purpose Technologies & Emerging Technologies Virtual Match Brokerage Event (Виртуално)

Място: Великобритания
Период: 23 юни 2021 – 24 юни 2021
Краен срок за регистрация: 18 юни 2021
Сектори: Изкуствен интелект AI; Електричество; Електроника; Материали; Автоматизация; Механизация; Блокчейн.

VIRTUAL BROKERAGE EVENT @ INNOVATION VILLAGE 2021 (Виртуално)

Място: Италия
Период: 24 юни 2021 – 05 ноември 2021
Краен срок за регистрация: 04 ноември 2021
Сектори: Цифрова енергия; Еко дизайн; Ефективно използване и управление на ресурсите в производствените процеси; Енергийна ефективност; Зелена мобилност – градска мобилност; Водородни горивни клетки; Интегрирано управление на водните ресурси; Нови батерии; Рециклиране на отпадъчни материали; Възобновяема енергия; Наука за живота; Машинно обучение; Нови материали; Роботика.

European Logistics Innovation Day 2021 (Виртуално)

Място: Германия
Период: 24 юни 2021 – 25 юни 2021
Краен срок за регистрация: 23 юни 2021
Сектори: Интернет на нещата; Приложения за транспорт и логистика; Възобновяеми енергийни източници.

Nabiam – Virtual Matchmaking (Виртуално)

Място: Австрия
Период: 29 юни 2021 – 30 юни 2021
Краен срок за регистрация: 28 юни 2021
Сектори: Микро асемблиране, нано асемблиране; Микропозициониране; Нано материали; Космически технологии, авионика; Биологични нано материали.

Virtual Brokerage Event Horizon Europe Cluster 4 Industry (Виртуално)

Място: Испания
Период: 29 юни 2021 – 29 юни 2021
Краен срок за регистрация: 28 юни 2021
Сектори: Дигитални системи, дигитално представяне; Технология на материалите; Възобновяеми източници на енергия; Чисто производство; Зелени технологии.

Virtual B2B Meetings in Water management at CYCL’EAU Strasbourg – Grand Est (Виртуално)

Място: Франция
Период: 30 юни 2021 – 01 юли 2021
Краен срок за регистрация: 11 юни 2021
Сектори: Хидроенергия; Енергия от отпадъчни води; Екологично инженерство / технологии; Измерване и откриване на замърсявания; Чисто производство / Зелени технологии; Пречистване на промишлени води; Пречистване на вода; Рециклиране на отпадъчни води; Питейна вода; Дъждовна вода; Обработка / изхвърляне на утайки; Водни ресурси; Управление; Хидрология; Управление на наводненията.

Plant Inter Cluster (PIC) – Digital edition – Conferences & Brokerage event

Място: Италия
Период: 30 юни 2021 – 02 юли 2021
Краен срок за регистрация: 28 юни 2021
Сектори: Селскостопански и морски ресурси; Храни от селскостопанската индустрия; Генно инженерство и молекулярна биология; Медицина.

Regional Innovation Forum and Brokerage Event , Zlatibor, Serbia (Виртуално)

Място: Сърбия
Период: 30 юни 2021 – 02 юли 2021
Краен срок за регистрация: 28 юни 2021
Сектори: Софтуер за производството; Индустриален софтуер; Изкуствен интелект; Експертни системи; Софтуерни услуги; Програмни услуги;