Предстоящи онлайн B2B (брокерски) събития през месец юли 2021

Information Day on the Horizon Europe – Cluster 5 – Climate, Energy and Mobility (Виртуално)

Място: Брюксел
Период: 05 юли 2021 – 07 юли 2021
Краен срок: 05 юли 2021
Сектори: Междусекторни решения за климатичния преход; Устойчиво, сигурно и конкурентно снабдяване с енергия; Ефективно, устойчиво и приобщаващо използване на енергия; Чисти и конкурентни решения за всички видове транспорт; Безопасен, устойчив транспорт и услуги за интелигентна мобилност за пътници и стоки.

Recycling of Wind blades – Dragons’ Den and Matchmaking (Виртуално)

Място: Холандия
Период: 05 юли 2021 – 05 юли 2021
Краен срок: 05 юли 2021
Сектори: Вятърна енергия; Композитни материали; Управление на строителния процес; Материали, компоненти и системи за строителството.

NANOTEXNOLOGY 2021 Matchmaking Event (Виртуално)

Място: Гърция
Период: 07 юли 2021 – 07 юли 2021
Краен срок: 28 юни 2021
Сектори: Органични и печатни материали и химикали; Фотоника; Микро и нано-електроника; Нано-химикали, мастила и нано-частици; Нано-енергия, възобновяеми източници и околна среда; Нано-материали и нано-биоматериали; Метрология, нано-инструменти и системи за характеризиране; Нано-технологии и храни, хранителни опаковки; Оборудване за синтез и производство; Нано-текстил, електроника и облекло; Фармацевтични продукт.

MatchMaking at Inn4Mech 2021 Conference (Виртуално)

Място: Италия
Период: 15 юли 2021 – 15 юли 2021
Краен срок: 28 юни 2021
Сектори: Изкуствен интелект AI; Симулация; Разширена / виртуална реалност; Изкуствен интелект / машинно обучение; Технологии за екологизиране на превозните средства; Сензорна технология; Разработване на софтуер; Производство на добавки / 3D печат; Нови / иновативни материали

Smart Islands Energy System: Online Workshop & Matchmaking Event (Виртуално)

Място: Холандия
Период: 08 юли 2021 – 08 юли 2021
Краен срок: 28 юни 2021
Сектори: Съхранение на енергия и пренос; Микрогенериране; Умни мрежи; Фотоволтаици; Управление на енергията.

Black Sea Medical & Healthcare Online Matchmaking Event (Виртуално)

Място: Самсун, Турция
Период: 13 юли 2021 – 14 юли 2021
Краен срок: 12 юли 2021
Сектори: Медицински и хирургически инструменти; Медицинско и хирургическо оборудване; Медицински и хирургически текстил, импланти, услуги и обзавеждане; Фармацевтични продукти; Други продукти за здравето и услуги; Медицински/хирургически изследвания и иновации.

Qatar Matchmaking & Exhibition Event 2021 – Virtual (Виртуално)

Място: Доха, Катар
Период: 13 юли 2021 – 15 юли 2021
Краен срок: 15 юли 2021
Сектори: Строителство, строителни материали; Пластмаси и опаковки; Храни и напитки; Хартиени продукти; ИКТ услуги; Фармацевтично оборудване; Медицинско оборудване.

Inn4mech 2021 B2B Event (Виртуално)

Място: Роверто
Период: 15 юли 2021 – 15 юли 2021
Краен срок: 08 юли 2021
Сектори: Изкуствен интелект; Симулация; Задвижващи технологии; Разработка на софтуер; Добавено производство; Нови, съвременни материали; Разширена, виртуална реалност.

Partnerships for Horizon Europe: mobility, climate & energy projects (Виртуално)

Място: Италия
Период: 20 юли 2021 – 22 юли 2021
Краен срок: 22 юли 2021
Сектори: Интелигентна мобилност и логистика; Безопасен и устойчив транспорт; Ефективна, устойчива и приобщаваща енергия; Кръгова икономика; Климат и околна среда; Решения за градските квартали; Умни градове и общности; ИКТ и дигитализация.

B2B meetings CONNECTO 2021 Mostar (Виртуално)

Място: Италия
Период: 27 юли 2021 – 29 юли 2021
Краен срок: 22 юли 2021
Сектори: Дигитализация; ИКТ и телекомуникации; Продукти и полупродукти от метал, дърво и пластмаса; Инженерни, дизайнерски и консултантски услуги; Строителна индустрия; Индустриални и строителни инструменти и машини; Винарство, земеделие и храни; Туризъм, спорт и отдих.