Семинар: Теорията за множествената интелигентност – нов подход за ефективно обучение на подрастващите

Фондация ГИС-ТЦ Ви кани да участвате в семинар и дискусият, на тема „Теорията за множествената интелигентност – нов подход за ефективно обучение на подрастващите“. Събитието се провежда в рамките на проект по програма Еразъм+: „Множествената интелигентност – нов подход за… Read more

An „Open door to every pupil“ model for a curriculum for qualification of pedagogical disciplines students at the universities

An „Open door to every pupil“ model for a curriculum for qualification of pedagogical disciplines students at the universities, has been developed under the “Multiple Intelligence – New Approach for Effective Education” (MI-NAEE) project. The project funded by ERASMUS+ Programme, KA2 Strategic partnership,… Read more

International Copernicus Masters и Galileo Masters 2021 competitions

България за първи път се включва като партньор на европейските състезанията за иновации на космическа тематика Copernicus Masters и Galileo Masters 2021, които са насочени да разширят приложните решения в сферата на дистанционните заснемане на Земята от Космоса и навигационно… Read more

Предстоящи онлайн B2B (брокерски) събития през месец юли 2021

Information Day on the Horizon Europe – Cluster 5 – Climate, Energy and Mobility (Виртуално) Място: БрюкселПериод: 05 юли 2021 – 07 юли 2021Краен срок: 05 юли 2021Сектори: Междусекторни решения за климатичния преход; Устойчиво, сигурно и конкурентно снабдяване с енергия;… Read more

Предстоящи онлайн (виртуални) B2B (брокерски) събития през месец юни 2021

Online Future Intelligence Summit 2021 – Conferences/ Virtual exhibition/ B2B meetings (Виртуално) Място: ФранцияПериод: 01 юни 2021 – 03 юни 2021Краен срок за реистрация: 31 май 2021Сектори: Изкуствен интелект AI, Автоматизация и системи за контрол на роботиката; Защита на данни,… Read more

Обучение на тема: „Методология, основана на теорията за множествената интелигентност за обучението на деца със СОП – акцент върху хипер – активност и дислексиця“

Консорциум от 6 партньора координиран от фондация ГИС-Трансфер център организира обучение за възможностите на теорията за множествената интелигентност (МИ), създадена от Х. Гарднър при обучението на деца в детска градина и начален курс на обучение чрез набор от разработени техники… Read more

Семинар за оценка на проект ITTA

Каним Ви да участвате в заключителен семинар за разпространение и оценка на проект „Международна академия за трансфер на технологии“, реализиран по програма Еразъм +. Семинарът има за цел да представи резултатите и ефектите, постигнати по проекта, но също така е… Read more